Undgå katastrofen

Undgå katastrofen

Det er en scenarie, som ingen mennesker ønsker sig, men skulle uheldet være ude ved for eksempel olie- eller kemikaliespild, så er løsningen ofte at bruge en flydespærre

En flydespærre er, som navnet antyder, en spærringsanordning, der hindrer nærmere udslip af elementer, som man ikke ønsker skal fordele sig i vand.

Lidt mere specifikt forklaret kan det dreje sig om, at der er sket et olieudspil fra enten en boreplatform eller et tankskib, hvor olien så flyder ud i havet og langsomt skaber forurening. Nogle konsekvenser kan være svære at undgå, såsom at fugle sætter sig i olien ude på havet, men med en flydespærre gør man et effektivt forsøg for at hindre, at olien spreder sig vidt omkring og for eksempel rammer kysstrækninger og forårsager – yderligere – skader på miljøet og mennesker.

Olie er genkendeligt ved, at det ophober sig ved overflader, hvorved en flydespære af diverse materialer, som kunne være af plast, bliver udlagt for at hindre at olien breder sig. Hvis der er tale om et kemikalie, der har samme egenskab som olie og opholder sig ved havoverfladen, kan en flydespærre også være brugbar.

Når man har fået dannet sig et overblik over området med oliespildet, der som nævnt kan være sket ved et udslip, kan man med flydespærren let se, hvor man har inddæmmet olien henne. Herefter er det opgaven at suge olien op fra vandet, så det ikke bliver i vandet og skaber forurening.

Opsamlingen har olien og/eller andet udspil foregår dog bedst i stille vejr. En anden mulighed end at suge udslippet op er også at skumme det til i det område, som flydespærren har afgrænset.

En flydespærre bliver brugt af mange professionelle enheder, der blandt andet tæller Beredskabsstyrelsen, men det kan også være, du står i en situation, hvor du vil sikre dig mod et eventuelt udslip, og så er det værd at købe en flydespærre – og håbe, du aldrig får brug for den, men man ved jo aldrig.